• נאור גרשון

החלטות לשנה החדשהלאן אתם מכוונים?

החלטות לשנה החדשה ובשפה האימונית – הצבת מטרות.

בכל סוף / תחילת שנה מומלץ לעצור לרגע ולחשוב – מה חשוב לי? מה אני רוצה שיקרה השנה?

מה הם הדברים שאני הולך להתמקד בהם השנה כדי לשפר את איכות חיי?

אילו מטרות